Członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego

Grzegorz Gajewski

Prezes Zarządu

Witold Plesiński

Członek Zarządu

Piotr Ptak

Członek Zarządu

Bartłomiej Adamski
Edward Bącal

Dariusz Bylica
Wojciech Floriański
Szymon Gajda
Julian Gołąbek
Piotr Grabowiecki
Wojciech Jewiarz
Tomasz Kęsek
Norbert Kroczek
Wojciech Kulma
Adam Kurdziel
Zofia Mańkowska
Kamil Mańkowski
Leszek Mańkowski
Zbigniew Miernik
Sylwia Pająk
Robert Paluch
Grzegorz Paluchowski
Lesław Piotrowski
Tomasz Poznański
Romuald Szygulski
Lucjan Trojan
Mariusz Wilk
Adam Wołoch