Członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego

Grzegorz Gajewski

Prezes Zarządu

Witold Plesiński

Członek Zarządu

Piotr Ptak

Członek Zarządu

Bartłomiej Adamski
Edward Bącal

Dariusz Bylica
Wojciech Floriański
Szymon Gajda
Norbert Kroczek
Adam Kurdziel
Kamil Mańkowski
Zofia Mańkowska
Leszek Mańkowski
Zbigniew Miernik
Sylwia Pająk
Robert Paluch
Grzegorz Paluchowski
Tomasz Poznański