Członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego

Wojciech Floriański

Prezes Zarządu

Grzegorz Gajewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Poznański

Sekretarz

Bartłomiej Adamski

Skarbnik

Edward Bącal

Dariusz Bylica
Szymon Gajda
Norbert Kroczek
Adam Kurdziel
Kamil Mańkowski
Zofia Mańkowska
Leszek Mańkowski
Zbigniew Miernik
Sylwia Pająk
Grzegorz Paluchowski
Robert Paluch
Witold Plesiński
Piotr Ptak