Członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego

Grzegorz Gajewski

Prezes Zarządu

Witold Plesiński

Członek Zarządu

Piotr Ptak

Członek Zarządu

Andrzej Bal
Edward Bącal

Dariusz Bylica
Tomasz Chrząstek
Robert Ciupka
Michał D.
Wojciech Floriański
Szymon Gajda
Piotr Gajewski
Julian Gołąbek
Piotr Grabowiecki
Jarosław Hasior
Wojciech Jewiarz
Tomasz Kęsek
Maciej Kiełczykowski
Tomasz Kitliński
Michał Klimas
Norbert Kroczek
Wojciech Kulma
Adam Kurdziel
Tomasz Lorek
Zofia Mańkowska
Kamil Mańkowski
Leszek Mańkowski
Zbigniew Miernik
Sylwia Pająk
Robert Paluch
Grzegorz Paluchowski
Lesław Piotrowski
Tomasz Poznański
Mariusz Rusiecki
Romuald Szygulski
Lucjan Trojan
Mariusz Wilk
Winicjusz Włosowicz
Marcin Wolanin
Adam Wołoch
Marcin Ziobro