Piknik lotniczy, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, 2018