Spotkanie z paralotnią w szkołach 2021

„SPOTKANIE Z PARALOTNIĄ” W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Dzięki przychylności Dyrekcji Szkół Podstawowych: im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim, im. Jana Pawła II w Łuczycach i im. Adama Mickiewicza Karniowie, z końcem września i na początku października 2021 r. odbyły się w szkołach spotkania z pilotami Małopolskiego Klubu Paralotniowego, które okazały się doskonałą formą promocji popularnego obecnie sportu. Młodzież szkolna miała możliwość zapoznania się z historią powstania Klubu, z modelami sprzętu do latania oraz z zasadami bezpiecznego startu, lotu i lądowania. Uczniowie dowiedzieli się również jak zdobyć uprawnienia i jaką pasją dla pilota jest latanie.

Małopolski Klub Paralotniowy powstał w 2009 roku jako stowarzyszenie kultury fizycznej, liczy 35 członków i nadal się rozwija. Celem powstania Klubu była głównie integracja środowiska paralotniowego, krzewienie kultury fizycznej w zakresie uprawiania paralotniarstwa i lotniarstwa oraz popularyzacja i rozwój rekreacji paralotniowej i lotniowej, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Z czasem działalność klubu poszerzono o działania w zakresie popularyzacji sportów lotniczych wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie dla najmłodszych pokazów sprzętu, zawodów modeli latających i innych imprez. Toteż spotkania te były zachętą dla młodzieży do zainteresowania się sportem lotniczym.

„Spotkania z paralotnią” przebiegały w bardzo miłej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Piloci odpowiedzieli na wszelkie zadane pytania.

Projekt był współfinansowany z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w formie „małego grantu” dla stowarzyszeń. Głównym celem realizacji tegoż projektu było przekazanie wiedzy o bezpiecznym paralotniarstwie, inicjowanie aktywności fizycznej poprzez promowanie aktywnego spędzania czasu oraz prozdrowotnych wartości uprawiania sportu dla każdego. Zamierzona w ramach zadania aktywizacja środowiska młodzieżowego była również przeciwdziałaniem szerzącym się patologiom społecznym, które w czasie trwania pandemii Covid-19, niestety nasilają się wśród młodego pokolenia.

W załączeniu dokumentacja w postaci relacji filmowej.